ថវិកា

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​(​ម​.​ស​.​ម​.​ក​) ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​យ៉ាងខ្លាំងលើ​លទ្ធផល​នៃ​ការបំពេញ​ការងារ ដើម្បី​ធានា​ថា ខ្លួន​កំពុង​ប្រើប្រាស់​បែបផែន​គ្រប់គ្រង​មួយ​ដែល​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​អតិបរមា ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​ប្រសិទ្ធ​ផល​ខ្ពស់ ទទួលបាន​ពី​ការចាត់ចែង​ដោយ​ហ្មត់ចត់ នូវ​ធនធានមនុស្ស​និង​ធនធាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់ខ្លួន ជាពិសេស​ប្រកាន់ខ្ជាប់​តាម​គោល​ការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​​របស់ខ្លួន ។ ម​.​ស​.​ម​.​ក​មានជំនឿថា ការដាក់បញ្ចូល​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្តោតលើ​លទ្ធផល​នេះ ទៅក្នុង​​គោល​ការណ៍​នានា​​របស់ខ្លួន នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​សម្រេចបាន​នូវ​ការរៀបចំ​ផែនការ ការអនុវត្ត​ផែនការ ការត្រួតពិនិត្យ និង​ការវាយតម្លៃ​លើ​គម្រោង​កម្មវិធី និង​លើ​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន​លក្ខណៈ​ប្រសើរ និង​ផ្តល់​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ។ តាមរយៈ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទាំងនេះ ម​.​ស​.​ម​.​ក​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​គណនេយ្យភាព​ចំពោះ​ម្ចាស់ជំនួយ អ្នកគាំទ្រ និង​សាធារណជន ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ពី​ការងារ​ប្រចាំថ្ងៃ និង​សមិទ្ធិផល​នានា​របស់ខ្លួន។ ជារួម ម​.​ស​.​ម​.​កមាន​គោលការណ៍​មួយ​គឺ ការប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​តម្លាភាព តាមរយៈ​ការបង្ហាញ​នូវ​គោល​ការណ៍​នានា និង​របាយការណ៍​តុល្យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំខែ​របស់ខ្លួន​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។​

ក្នុង​ផ្នែក​នេះ លោកអ្នក​នឹង​អាច​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន អំពី​របាយការណ៍​តុល្យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ម​.​ស​.​ម​.​ក ដែលមាន​បង្ហាញ​នូវ​ថវិកា​ចំណូល និង​ចំណាយ ដែល​ទទួលបាន​ពី​ម្ចាស់ជំនួយ​នានា និង​តាម​គម្រោង ដែលមាន​បែងចែក​ជា​បី​ផ្នែក៖

  • បុគ្គលិក
  • រដ្ឋបាល និង​ការផ្គត់ផ្គង់​ផ្សេងៗ
  • គម្រោង​សកម្មភាព

បន្ថែម​លើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​របាយការណ៍​តុល្យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំខែ ម​.​ស​.​ម​.​កបាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​សវន​កម្ម​ឈ្មោះ ហ្វុ​នតា​មី​ឡា ដុ​នា​ស្កូ កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៩ សម្រាប់​ការចុះ​ធ្វើ​សវនកម្ម​ជាទូទៅ​ប្រចាំឆ្នាំ និង​តាម​គម្រោង​ចំនួន ៣ ក្នុង​ឆ្នាំ​នីមួយៗ ។

ម​.​ស​.​ម​.​ក លើកទឹកចិត្ត​ដល់​អង្គការ​ផ្សេងទៀត ឲ្យ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​គោលការណ៍​តម្លាភាព ក្នុង​ស្ថាប័ន និង​បុគ្គលិក​របស់ខ្លួន ហើយ​​ដាក់​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រភព​ចំណូល និង​រាល់​ចំណាយ​នានា​របស់ខ្លួន​ផងដែរ៕

ល.រ កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ ចំណងជើង ឯកសារ
1 Jan 28, 2011 CCHR FUND BALANCE BY DONOR FOR THE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2010
2 Dec 24, 2010 CCHR FUND BALANCE BY DONOR FOR THE MONTH ENDED NOVEMBER 30, 2010
3 Nov 26, 2010 CCHR FUND BALANCE BY DONOR FOR THE MONTH ENDED OCTOBER 31, 2010
4 Oct 29, 2010 CCHR FUND BALANCE BY DONOR FOR THE MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2010