អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

តួនាទី អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
ចន្លោះប្រាក់ខែ
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 31-Dec-2024

ប្រវត្តិ

អ្នកហាត់ការពេញម៉ោងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាមានតួនាទីចំបងក្នុងការបំពេញការងារជាមួយអ្នកព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស និងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធ និងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ ម.ស.ម.ក។

ការទទួលខុសត្រូវ

·       ជួយក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីថែទាំនិងបញ្ជូលទិន្ន័យក្នុងគេហទំព័រ)www.sithi.org)និង  (www.cchrcambodia.org )

·       ជួយការងារ Design សម្ភារៈរបស់គម្រោងនៅម.ស.ម.ក និងការងារផ្សេងៗទៀត

·       ជួយក្រុមការងារក្នុងការថែទាំបច្ចេកទេស និងបណ្តាញកុំព្យូទ័រជាប្រចាំដើម្បីប្រាកដថាវាដំណើរការដោយរលូន

ជួយគាំទ្រដល់ផ្នែកបច្ចេកទេស និងកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំពីក្រុមការងារ។

លក្ខណ្ឌតម្រូវការ

·       ជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៣- ក្នុងវិស័យផ្នែក​​ព័ត៌វិទ្យា;

·       មានចំណេះ​ដឹង​ល្អ​ផ្នែក​ភាសា​អង់​គ្លេស ​(ការសរសេរ និយាយ និងអានបានល្អ)

·       មានចំណេះ​ដឹង​ផ្នែកអភិវឌ្ឍនគេហរទំព័រ ឬក៏ Server និង Networking;

·       មានចំណេះ​ដឹង​ផ្នែករចនាក្រាហ្វិកដូចជា Adobe Photoshop Illustrator;

·       មានចំណេះ​ដឹងផ្នែកដំឡើងកម្មវិធី និងដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

·       មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ក្នុងការងារ និង​មាន​ឆន្ទៈ​​រៀន​សូត្រ​ពីការងារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

·       មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង និងបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ

·      ពុំចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ការងារពីមុន។

ការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​ សូម​ផ្ញើ​ជីវប្រវត្តិ​របស់​ខ្លួន​​ (យ៉ាង​ច្រើន​ពីរ​ទំព័រ​​) និង​លិខិត​បញ្ជាក់​​ចំណាប់​អារម្មណ៍ (យ៉ាង​ច្រើន​មួយ​ទំព័រ​) បរិយាយ​អំពី​លក្ខណៈសម្បត្តិ និង​ចំណាប់អារម្មណ៍​​របស់​ខ្លួន រួច​ផ្ញើមក​តាម      រយៈអ៊ីម៉ែល [email protected] យើង​ខ្ញុំលើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់បេក្ខជនដាក់ពាក្យ​​ស្នើសុំ​ឱ្យ​បាន​មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃកម្មសិក្សា​ការងារ​ដែល​​ខ្លួន​មាន​បំណង​ចាប់ផ្តើម​​។ ទន្ទឹម​​និងនេះ​សូម​បញ្ជាក់​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​បេក្ខជន​​អាច​ចាប់​ផ្តើម​កម្ម​សិក្សា​បាន​​ផង​ដែរ។ សូម​បញ្ជាក់ថា ការជ្រើសរើសអ្នកហាត់ការនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ​

            ដោយ​សារ​មាន​បេក្ខជន​ដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​​ច្រើន​ ដូច្នេះ​មាន​​តែបេក្ខជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្រាំង​ប៉ុណ្ណោះដែលយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កាហាត់ការងារ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្ម​វិធី​នេះ សូម​អាន​សេចក្តីពិពណ៌នា​ការងារនីមួយៗ​​ខាងលើ​។

          យើង​ខ្ញុំសូមលើក​ទឹក​ចិត្តដល់បេក្ខជន​ជាស្ត្រី អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា​ ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ និង​បេក្ខជន​មក​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ទន់ខ្សោយ​ក្នុងការ​ដាក់​ពាក្យ​៕