អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល

តួនាទី អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល
ចន្លោះប្រាក់ខែ
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ 31-Dec-2024

ប្រវត្តិ

អ្នកការងារបេញម៉ោង​ផ្នែក​ហាត់រដ្ឋបាលមានតួនាទីចំបងក្នុងការបំពេញការងារជាមួយក្រុមការងាររដ្ឋបាលដើម្បី​  ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរ​ប្រតិបត្តិការក្នុងការិយាល័យឱ្យមានភាពរលូន និងកិច្ចការ​ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​រដ្ឋបាល​សម្រាប់ម.ស.ម.ក។

ការទទួលខុសត្រូវ

·        ជួយក្រុមការងាររដ្ឋបាលក្នុងការរៀបចំបន្ទប់ប្រជុំ ភេសជ្ជៈ/ អាហាសម្រន់ ​និងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រជុំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត

·        ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចប្បន្នភាពសម្ភារៈការិយាល័យ សម្ភារៈក្នុងឃ្លាំង ភេសជ្ជៈ និងប្រអប់សង្រ្គោះបន្ទាន់

·        ជួយពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចប្បន្នភាពទ្រព្យសម្បត្តិ​ និង​បញ្ជីសម្ភារៈ របស់​ ម.ស.ម.ក ជាប្រចាំថ្ងៃ

·        ជួយទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដែលចូលមកការិយាល័យ និងទទួលទូរស័ព្ទ

·        ធ្វើបច្ចប្បន្នភាពបញ្ជីបុគ្គលិក និងកត់ត្រាលិខិតផ្ញើចេញ/ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ

·        ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត តាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ និងស្ថាប័ន​។

លក្ខណ្ឌតម្រូវការ

·        ជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ឬជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ ឬ ៤ ក្នុងជំនាញរដ្ឋបាល     សាធារណៈ គណនេយ្យ គ្រប់គ្រង ឬជំនាញនានាដែលពាក់ព័ន្ធ

·        មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស (ការនិយាយ និងការសរសេរបាន)

·        មានចំណាប់អាម្មរណ៍ក្នុងការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស

·        មានជំនាញខាងទំនាក់ទំនង និងបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អ

·        មានភាពស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានការតាំងចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួន

·        ចេះប្រើប្រាស់ Microsoft Office, Intern email, មានចំណេះដឹងផ្នែកខាងកាត់តរូបភាព កាន់តែប្រសើរ

·        ពុំចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ការងារពីមុន៕

ការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​ សូម​ផ្ញើ​ជីវប្រវត្តិ​របស់​ខ្លួន​​ (យ៉ាង​ច្រើន​ពីរ​ទំព័រ​​) និង​លិខិត​បញ្ជាក់​​ចំណាប់​អារម្មណ៍ (យ៉ាង​ច្រើន​មួយ​ទំព័រ​) បរិយាយ​អំពី​លក្ខណៈសម្បត្តិ និង​ចំណាប់អារម្មណ៍​​របស់​ខ្លួន រួច​ផ្ញើមក​តាម      រយៈអ៊ីម៉ែល [email protected] យើង​ខ្ញុំលើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់បេក្ខជនដាក់ពាក្យ​​ស្នើសុំ​ឱ្យ​បាន​មុន​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃកម្មសិក្សា​ការងារ​ដែល​​ខ្លួន​មាន​បំណង​ចាប់ផ្តើម​​។ ទន្ទឹម​​និងនេះ​សូម​បញ្ជាក់​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​បេក្ខជន​​អាច​ចាប់​ផ្តើម​កម្ម​សិក្សា​បាន​​ផង​ដែរ។ សូម​បញ្ជាក់ថា ការជ្រើសរើសអ្នកហាត់ការនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ​

            ដោយ​សារ​មាន​បេក្ខជន​ដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​​ច្រើន​ ដូច្នេះ​មាន​​តែបេក្ខជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្រាំង​ប៉ុណ្ណោះដែលយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កាហាត់ការងារ​ និង​លក្ខខណ្ឌ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្ម​វិធី​នេះ សូម​អាន​សេចក្តីពិពណ៌នា​ការងារនីមួយៗ​​ខាងលើ​។

          យើង​ខ្ញុំសូមលើក​ទឹក​ចិត្តដល់បេក្ខជន​ជាស្ត្រី អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា​ ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ និង​បេក្ខជន​មក​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ទន់ខ្សោយ​ក្នុងការ​ដាក់​ពាក្យ​៕