យើងជាអ្នកណា?

សូមជម្រាបសួរ និងសូមស្វាគមន៍

យើ​ង​ខ្ញុំ​សូ​ម​ថ្លែ​ង​អំណ​រ​គុ​​ណ​ដ​ល់​លោ​ក​អ្ន​ក​ ​ ​ ​ចំ​ពោះ​កា​រ​ចូ​ល​ទ​ស្ស​នា​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​រ​ប​ស់​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ ​ ​(ម​.​ស​.​ម​.​ក​)​។​ ​ចំ​ណា​ប់​អា​រ​ម្ម​ណ៍​ ​និ​ង​កា​រ​គាំ​ទ្រ​រ​ប​ស់​លោ​ក​អ្ន​ក​ចំ​ពោះ​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​គឺ​ជា​កា​រ​ផ្ត​ល់​ក​ម្លាំ​ង​ចិ​ត្ត​ ​និ​ង​សំ​ខា​ន់​បំ​ផុ​ត​ដ​ល់​កិ​ច្ច​ខិ​ត​ខំ​កា​រ​ងា​រ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខ្ញុំ​ប​ន្ត​ទៀ​ត​ក្នុ​ង​បុ​ព្វ​ហេ​តុ​ដើ​ម្បី​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​និ​ង​កា​រ​ពា​រ​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ក្នុ​ង​ប្រ​ទេ​ស​ក​ម្ពុ​ជា​។​

​បេ​សក​ម្ម​កា​រ​ងា​ររ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​គឺ​ដើម្បី​ដោះ​ស្រា​យ​ប​ញ្ហា​ទាំ​ង​នេះ​ ​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ឃ្លាំ​មើ​លកា​រ​រំ​លោ​ភ​បំ​ពា​ន​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ ​និ​ង​ដំ​ណើ​រ​កា​រ​ល​ទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​ ​កា​រ​ត​ស៊ូ​ម​តិ​ដើ​ម្បី​ឲ្យ​មា​ន​កា​រ​ផ្លា​ស់​ប្តូ​រ​ជា​ចាំ​បា​ច់​នូ​វ​គោ​ល​ន​យោ​បា​យ​ ​និ​ង​ច្បា​ប់​ ​ដើ​ម្បី​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​សិ​ទ្ធិ​ម​​នុស្ស​ និង​តា​ម​រ​យៈ​កា​រ​ផ្ត​ល់​អំ​ណា​ច​ដ​ល់​ស​ក​ម្ម​ជ​ន​ ​និ​ង​ស​ហ​គ​ម​ន៍​ ​ក្នុ​ង​កា​រ​ត​ស៊ូ​ម​តិ​គាំ​ទ្រ​ដ​ល់​សិ​ទ្ធិ​រ​ប​ស់​ពួ​ក​គា​ត់​។

យើ​ង​ក៏​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​ផ​ងដែ​រ​នូ​វ​យុ​ទ្ធ​វិ​ធី​បែ​ប​កិ​ច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​កា​រ​ចំ​ពោះ​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​។​ ​នេះ​មា​ន​ន័​យ​ថា​យើ​ង​ធ្វើ​កិ​ច្ច​ស​ហ​កា​រ​ជា​មួ​យ​ដៃ​គូ​ដ​ទៃ​ៗ​ទៀ​ត​ ​និ​ង​ព្យា​យា​ម​ដោះ​ស្រា​យ​ប​ញ្ហា​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ថ្នា​ក់​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​។​ ​គ​ម្រោ​ង​នី​មួ​យ​ៗ​ ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខិ​ត​ខំ​ព​ង្រឹ​ង​អំ​ណា​ច​ដ​ល់​តួ​អ​ង្គ​ផ្សេ​ង​ៗ​ ​ជា​ច្រើ​ន​ ​រួ​ម​មា​ន​ ​ប្រ​ជា​ព​ល​រ​ដ្ឋ​សា​ម​ញ្ញ​ ​ស​ក​ម្ម​ជ​ន​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​ ​អ​ង្គ​កា​រ​ដែ​ល​មា​ន​មូ​ល​ដ្ឋា​ន​នៅ​តា​ម​ស​ហ​គ​ម​ន៍​ជា​ដើ​ម​។​ ​នៅ​លើ​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​នេះ​ ​លោ​ក​អ្ន​ក​នឹ​ង​អា​ច​ស្វែ​ង​រ​ក​ព័​ត៌​មា​ន​ពា​ក់​ព័​ន្ធ​នឹ​ង​តួ​អ​ង្គ​ទាំ​ង​នេះ​ ​ប៉ុ​ន្តែ​លោ​ក​អ្ន​ក​ក៏​អា​ច​រ​ក​តំ​ណ​ ​(​L​I​N​K​)​ ​នា​នា​ដើ​ម្បី​ភ្ជា​ប់​ទៅ​នឹ​ង​ដៃ​គូ​ជា​តិ​ ​និ​ង​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​ម្ចា​ស់​ជំ​នួ​យ​ ​និ​ង​អ​ង្គ​កា​រ​ដ​ទៃ​ទៀ​ត​ ​ដែ​ល​ធ្វើ​កា​រ​ងា​រ​ដើ​ម្បី​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​ផ​ង​ដែ​រ​។

នាង​ខ្ញុំ​សូ​ម​លើ​ក​ទឹ​ក​ចិ​ត្ត​ដ​ល់​អ​ស់​លោ​ក​អ្ន​ក​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រា​ស់​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​នេះ​ ​ដើ​ម្បី​ឆ្វែ​ង​យ​ល់​ប​​ន្ថែ​ម​ទៀ​ត​អំ​​ពី​ស្ថា​ន​ភា​ព​សិ​ទ្ធិ​​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ក្នុ​ង​​ប្រ​ទេ​ស​ក​ម្ពុ​ជា​ ​និ​ង​អំ​ពី​​សា​វ​តា​រ​រ​ប​​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​​បុ​គ្គ​លិ​ក​ ​និ​ង​កា​រ​ងា​រ​​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​ផ្នែ​ក​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ ​និ​ង​ល​ទ្ធិ​​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​។​ ​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​នេះ​ ​ប​ញ្ចូ​ល​ឯ​ក​​សា​រ​នា​នា​រ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​មា​ន​ដូ​​ច​ជា​ ​សេ​ច​ក្តី​ថ្លែ​ង​កា​រ​ណ៍​ ​រ​បា​យ​កា​រ​ណ៍​ ​ព្រឹ​ត្តិ​កា​រ​ណ៍​ថ្មី​ៗ​ ​ស្តី​​ពី​កិ​ច្ច​កា​រ​ងា​រ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ ​ព្រ​ម​ទាំ​ង​ព័​ត៌​មា​ន​ស្តី​ពី​រ​បៀ​ប​ដែ​ល​អ​ស់​លោ​ក​អ្ន​ក​អា​ច​គាំ​ទ្រ​ ​​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​និ​ង​តា​ម​ដា​ន​នូ​វ​រា​ល់​ស​ក​ម្ម​ភា​ព​ថ្មី​ៗ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខ្ញុំ​។​

ប្រ​សិ​ន​បើ​អ​ស់​លោ​ក​អ្ន​ក​ ​មា​ន​សំ​នួ​រ​ម​ក​កា​ន់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​ឬ​ច​ង់​ចូ​ល​រួ​ម​ក្នុ​ង​កា​រ​ងា​រ​ជា​មួ​យ​យើ​ង​ ​សូ​ម​លោ​ក​អ្ន​ក​​មេ​ត្តា​កុំ​រុ​ញ​រា​ទា​ក់​ទ​ង​យើ​ង​ខ្ញុំ។​ ​ទំ​ព័​រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ ​និ​ង​ ​ទ្វី​ត​ធើ​ ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខ្ញុំ​គឺ​ជា​ម​ធ្យោ​បា​យ​ដ៏​ងា​យ​ស្រួ​ល​មួ​យ​ដើ​ម្បី​ទ​​ទួ​ល​បា​ន​ព័​ត៌​មា​ន​ថ្មី​ៗ​ពា​ក់​ព័​ន្ធ​នឹ​ង​ស្ថា​ន​ភា​ព​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​និង​តា​ម​ដា​ននូ​វ​រាល់​ស​ក​ម្មភា​ព​នា​នា​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខ្ញុំ​។​ ​យើ​ង​ខ្ញុំ​ស​ង្ឃឹម​ថា​ ​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​រ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​នឹ​ង​ជា​ប្រ​ភ​ព​ដ៏​មាន​ប្រ​យោ​ជ​ន៍​មួ​យ​ស​ម្រា​ប់​លោ​ក​អ្ន​ក​ ​ហើ​យ​លោ​ក​អ្ន​ក​នឹ​ង​ប​ន្ត​ចូ​លទ​ស្ស​នា​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​នេះ​ជា​ដ​រា​​ប។

សូ​ម​ស្វា​គ​ម​ន៍​និ​ង​ថ្លែ​ង​អំ​ណ​​រ​គុ​ណ​ដ៏​ជ្រា​ល​ជ្រៅ​ដ​ល់​លោ​ក​អ្ន​ក​ ​ចំ​ពោះ​កា​រ​ចូ​ល​ទ​ស្ស​នា​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​រ​ប​ស់​យើ​ង​ខ្ញុំ​។​

នា​យិ​កា​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​ ​នៃ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ក​ម្ពុ​ជា

ចក់ សុភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបសញ្ញាសម្គាល់របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​(​ម​.​ស​.​ម​.​ក​) គឺ រូបសត្វស្លាបពណ៌ស កំពុង​ហើរ​បំបែក​ចេញ​ពីរង្វង់​មូល ពណ៌ផ្ទៃមេឃ ដែល​មាន​ន័យថា គឺ​ជា​ការ​ទាមទារ​សេរីភាព​នៅកម្ពុជា។

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​(​ម​.​ស​.​ម​.​ក​)​ គឺជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ​មិនមាន​និន្នាការ​នយោបាយ​ ឯករាជ្យ​ ឈានមុខ​មួយ​ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់ និង​ការពារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​ពិសេស​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​។ យើង​ធ្វើ​ការផ្តល់អំណាច​ដល់​ស​ង្គ​ម​ស៊ីវិល​ដើម្បី​ទទួល​បាន​​សិទ្ធិ ​និងសម្រេច​បាន​នូវ​វឌ្ឍន​ភាព​។ តាមរយៈ​ការស្រាវជ្រាវ​និង​ការវិភាគ​យ៉ាង​លម្អិត​យើង​បង្កើត​នូវ​គោលការណ៍ថ្មីៗ​និង​ធ្វើ​ការតស៊ូ​មតិ​ឲ្យ​មានការ​អនុវត្ត​។​

អានបន្ថែម៖ តម្លាភាព អភិបាលកិច្ច និងថវិកា

ស​ក​ម្ម​ជ​ន​កា​រ​ពា​រ​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ ​លោ​ក​ ​កឹ​ម​ ​សុ​ខា​ ​បា​ន​ប​ង្កើ​ត​ ​ម.​ស​.​ម​.​ក​ ​នៅ​ក្នុ​ង​ខែ​ ​ ​វិ​ច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​២​០​០​២​។​ ​នៅ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២​០០​៥​ ​លោ​ក​ត្រូ​វ​បា​ន​អា​ជ្ញា​ធ​រ​ចា​ប់​ខ្លួ​ន​ ​និ​ង​ឃុំ​ខ្លួ​ន​ជា​មួ​យ​នឹ​ង​ស​ក​ម្ម​ជ​ន​ដ​ទៃ​ទៀ​ត​ ​ក្រោ​ម​កា​រ​ចោ​ទ​ប្រ​កា​ន់​ពី​ប​ទ​ប​រិ​ហា​រ​កេ​រ្មិ៍​ ដោ​យ​សា​រ​ម​តិ​យោ​ប​ល់​ដែ​ល​ត្រូ​វ​បា​ន​ស​រ​សេ​រ​ដោ​យ​ជ​ន​មិ​ន​ស្គា​ល់​​អ​ត្ត​ស​ញ្ញា​ណ​លើ​ប​ដា​ដែ​ល​បា​ន​ដា​ក់​ប​ង្ហា​ញ​នៅ​ថ្ងៃ​ប្រា​រ​ព្ធ​ទិ​វា​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​។​ ​ស​ក​ម្ម​ជ​ន​ទាំ​ង​អ​ស់​ ​ត្រូ​វ​បា​ន​ដោះ​លែ​ង​វិ​ញ​ ​ប​ន្ទា​ប់​ពី​មា​ន​ស​ម្ពា​ធ​ជា​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​និ​ង​ប​ន្ទា​ប់​ពី​មា​ន​យុ​ទ្ធ​នា​កា​រ​មួ​យ​ដើ​ម្បី​សិ​ទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ព​ខា​ង​កា​រ​ប​ញ្ចេ​ញ​ម​តិ​ ​ដឹ​ក​នាំ​ដោ​យ​លោ​ក​ ​ ​អ៊ូ​ ​វី​រៈ​ ​នា​យ​ក​ផ្នែ​ក​ត​ស៊ូ​ម​តិ​រ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​។​ ​

នៅ​ដើ​ម​ឆ្នាំ​២​០​០​៧​ ​លោ​ក​ ​កឹ​ម​ ​សុ​ខា​ ​បា​នលាឈប់ពី ម.ស.ម.ក ដោយបានបន្តអាជីពជាអ្នកនយោបាយ។ លោក អ៊ូ វីរៈ ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាន ជំនួសលោកកឹម សុខា ​​ហើ​យ​នៅ​ឆ្នាំ​នោះ​ដែ​រ​ ​លោ​ក​បា​ន​ទ​ទួ​ល​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ ​Reebox Human Rights Award ដោ​យ​​​សា​រ​កា​រ​ងា​រ​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​សេ​រី​ភាព​ខា​ង​កា​រ​ប​ញ្ចេ​​​ញ​ម​តិ​រ​ប​ស់​លោ​ក​។​ ​នៅ​ខែ​មី​នា​ ​ឆ្នាំ​២​០​១​៤​ ​លោ​ក​ ​អ៊ូ​ ​វី​រៈ​ ​បា​ន​លា​លែ​ង​ពី​ដំ​ណែ​ង​ជា​ប្រ​ធា​ន​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​ហើ​យ​បា​​​ន​ជំ​នួ​ស​ដំ​ណែ​ង​ ​ដោ​យ​លោ​ក​ស្រី​ ​ច​ក់​ ​សុ​ភា​ព​ ​ដែ​ល​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ននេះ​ ​បា​ន​ដឹ​ក​នាំ​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​កា​ន់​ដំ​ណែ​ង​ជា​នា​យិ​កា​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​។​

ម​ជ្ឈ​​​​​​ម​​​ណ្ឌ​​​ល​​​សិ​​​ទ្ធិ​​​ម​​​​នុ​ស្ស​​​​ក​​​ម្ពុ​​​ជា ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ពីស្នាដៃការងារ​ជាច្រើន តាមរយៈ​​​​ ​​សមាជិក​​​បុ​គ្គ​លិ​​​​ក​​បា​ន​​​ទ​ទួ​​ល​​ឬ​ត្រូវបា​ន​តែង​តាំ​ង​ស​ម្រា​ប់​ពានរង្វាន់​ដូ​ច​ខា​ង​ក្រោ​ម​៖

  • ​ជ័​យ​លា​ភី​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ ​ប​ណ្តា​ញ​ទំ​នា​ក់​ទំ​ន​ង​ស​ម្រា​ប់​កា​រ​ផ្លា​ស់​ប្តូ​រ​ស​ង្គ​ម​ ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២​០​១​៣​ ​ស​ម្រា​ប់​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​អំ​ពី​ ​“​សិ​ទ្ធិ​”​ ​w​w​w​.​s​i​thi.org របស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ក​ម្ពុ​ជា​ ​។​
  • ​ជ័​យ​លា​ភី​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ Information Society Innovation Fund Award (ISIF) ២​០​១​១​,​ ​ប្រ​ភេ​ទ​សិ​ទ្ធិ​ ​និ​ង​សេ​រី​ភា​ព​រ​ប​ស់​ ​w​w​w.sithi.org ដែ​ល​បា​ន​ប​ង្កើ​ត​គេ​ហ​ទំ​ព័​រ​អំ​ពី​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​មុ​ន​គេ​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​។​
  • ​លោ​ក​ស្រី​ ​ច​ក់​ ​សុ​ភា​ព​ ​នា​យិ​កា​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​ ​នៃ​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​ត្រូ​វ​បា​ន​តែ​ង​តាំ​ង​ដើ​ម្បី​ទ​ទួ​ល​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ ​ ​ Lorenzo Natali Prize ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២​០​០​៩​ ​ខា​ង​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈ​សារព័ត៌មា​ន​ផ្នែ​ក​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ ​និ​ង​កា​រ​អ​ភិ​វឌ្ឍ​ន៍​។​
  • ​លោ​ក​ ​អ៊ូ​ ​វី​រៈ​ ​អ​តី​ត​ប្រ​ធា​ន​ ​ហើ​យ​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​នេះ​ ​ជា​ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បា​ល​រ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​ត្រូ​វ​បា​ន​តែ​ង​តាំ​ង​​​ដើ​ម្បី​ទ​ទួ​ល​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ ​J​o​h​n​ Humphrey Freedom Award ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២​០​០​៨​ ​ចំ​ពោះ​កា​រ​ងា​រ​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​ ​និ​ង​កា​រ​ពា​រ​ល​ទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​ ​និ​ង​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​។​
  • ​​លោ​ក​ ​អ៊ូ​ ​វី​រៈ​ ​អ​តី​ត​ប្រ​ធា​ន​ ​ហើ​យ​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​នេះ​ ​ជា​ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បា​ល​រ​ប​ស់​ ​ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ​ជា​ជ័​យ​លា​ភី​ទ​ទួ​ល​ពា​ន​រ​ង្វា​ន់​ ​​R​e​ebox Human Rights Award ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២​០​០​៧​ ​ក្នុ​ង​កា​រ​ដឹ​ក​នាំ​យុ​ទ្ធ​នា​កា​រ​ដើ​ម្បី​សេ​រី​ភា​ព​ខា​ង​កា​រ​ប​ញ្ចេ​ញ​ម​តិ​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា​។​