ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការយល់ឃើញរបស់យុវជនចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្ដិធម៌

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំខាល  ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមេសា គ.ស ២០២២។ គម្រាងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទស្តីពី​​ការយល់ឃើញរបស់យុវជនចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្ដិធម៌ វាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ សមណនិស្សិត ជឹម យូឡេង និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្តបាត់ដំបង កញ្ញា ចាន់ សួគ៌ជាតិ សមាជិកក្រុមពន្លកយុវជនខេត្តបាត់ដំបង និងកញ្ញា ភី សាវី  យុវជនជនជាតិដើមភាគតិច ខេត្តមណ្ឌលគីរី​