ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សេរីភាពសារព័ត៌មាន

នៅថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ គម្រោងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុស្តីពី “សេរីភាពសារព័ត៌មាន" ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបរួមមាន លោក ណុប វី នាយកប្រតិបត្ដិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា(ខេមបូចា) និងកញ្ញា គង់ រស្មី អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារឯករាជ្យ។​