កម្ពុជា​ ​៖​​​ ​លទ្ធិ​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ​កំ​ពុង​រង​ការ​គំ​រាម​កំ​ហែង​

  • 24/09/2015
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
នៅ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​(“រដ្ឋាភិបាល”)​ ​បាន​រឹត​ត្បិត​ទៅ​លើ​សេរីភាព​មូល​ដ្ឋាន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ​និង​បាន​ព្យាយាម​គាប​សង្កត់សំឡេងជំទាស់ ដែល​នេះ​ជា​ការ​គំ​រាម​កំ​ហែង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដល់​លទ្ធិ​ប្រជា​​ធិប​តេយ្យ​ ​និង​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​។​