ជា​កំហុស​បច្ចេកវិទ្យា​? ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​

  • 03/03/2016
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
​ចំនួន​អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា (“​កម្ពុជា​”) មានការ​កើន​ឡើ​ន​យ៉ាង​លឿន តាម​ការប៉ាន់ប្រមាណ​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ ចាប់តាំងពី​ត្រីមាស​ទី​ពីរ នៃ​ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​បញ្ជាក់ថា​អ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​មាន​ចំនួន​ជាង ៤១​ភាគរយ នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន ដែលជា​កំណើន​ដ៏​ច្រើន​មួយ បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ស្ថិតិ​របស់​ធនាគារពិភពលោក​នៅ​ឆ្នាំ ២០១០ ដែល​បាន​បង្ហាញថា​ការ​ជ្រៀតចូល​នៃ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណែ​ត​មាន​ចំនួន​ត្រឹមតែ ១.៣ ភាគរយ​តែប៉ុណ្ណោះ​។​