ការ​ប្រើ​អំ​ពើ​ហិង្សា​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​តវ៉ា​របស់​កម្មករ​ កម្មកា​រិនី

  • 19/07/2012
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ការ​ប៉ុន​ប៉ង​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​របស់​អា​ជ្ញាធរ​ដោយ​ប្រើ​អំពើ​ហឹង្សា​ដើម្បី​បង្ក្រាប​លើ​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​របស់​កម្មករ​​ កម្មការិនី​ ដែល​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​វាយ​ ដំ​ និង ការ​ចាប់​ខ្លួន​បាតុករ​ ជា​ករណី​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ករ​ណី​ជាំ​ច្រើន ដែល​កើត​មាន​នូវ​ទូ​ទាំង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​((​​​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​ជា​រឿយ​ៗ​អាជ្ញា​ធរ​មិន​គោរព្វ​សិទ្ធិ​សេរី​ភាព​នៃ​ការ​ប្រ​ជុំ​ដោយ​សន្តិ​វិ​ធី​។