អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា

  • 26/07/2012
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិ​សាមញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា​ស​លា​​កបត្រ​នេះ​ពណ៍​នា​អំពី​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ ​អ.វ.ត.ក​ លើ​ក្រប​ខណ្ឌ​ច្បាប់ ​និង ​រឿង​ចម្រូង​ចម្រាស​នា​ពេលថ្មីៗ​នេះ​ដែល​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​អំ​ពី​ការ​ជ្រៀត​ជ្រែក​ន​យោ​បាយ​ផងដែរ ​។ សលាក​បត្រ​នេះ​ក៏ផ្តល់​នូវ​អនុ​សាសន៍​ដែល​ពិចារ​ណា​អំពី​កេរ្តិ៍​ដំ​ណែល​ដែល​ស្ថាប័ន​នេះ​នឹង​បន្សល់​ទុក​សំរាប់​តុលា​ការ ​និង​ នី​តិរដ្ឋ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ។ ​សលាកប័ត្រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​តាក់តែង​ឡើង​ដោយ​ ម.ស.ម.ក​ ដែល​ជាអង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ ឯករាជ្យ​ និង​មិន​ចួលបក្ស​សម្ព័ន្ធ ​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ ​និង​ការពា​រ​លទ្ធិ​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​ និង​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស ​ជា​ពិសេស​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​ និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​។