ភែល ​ភារុណ​ រង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​បរិហារ​កេរិ៍្តព្រោះ​អត្ថបទ​លើហ្វេសប៊ុគ

  • 05/03/2013
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
សលាក​ប័ត្រព័ត៌​មាន​នេះ ​បង្ហាញ​ពីកា​រចោ​ទ​ប្រកាន់​របស់​នគរ​បាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​មកលើ ​លោក ​ភែល ​ភារុណ ​ដែល ​អះអាង​ថាអត្ថបទ​របស់​ ភែល ភារុណ ​នៅលើ ​ហ្វេសប៊ុគ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៤​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៣ ជាការបរិហាកេរិ៍្ត។