សលាក​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​លេខ​ពិសេស​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣៖ ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល

  • 30/12/2013
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
សលាក​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​នេះ ផ្តល់នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​អំពី​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្តាល ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ដោយមាន​ការគាំទ្រ​ពី​ក្រសួង​ការងារ និង​ប​ណ្តះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ("​ក្រសួង​ការងារ​") និយោជក និង​សហជីព ក៏ដូចជា​មានការ​ជួ​ជ្រោមជ្រែង​ពី​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ ("​អាយ​ឡូ​") ដោយមាន​គោលបំណង​ផ្តល់នូវ​ប្រព័ន្ធ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​ប្រកបដោយ​តម្លាភាព និង​ប្រសិទ្ធភាព​។ សលាក​ប័ត្រ​នេះ តាក់តែងឡើង​ដោយ ម​.​ស​.​ម​.​ក ជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ឯករាជ្យ មិន​ចូលបក្ស​សម​ពន្ធ ("​អង្គការ​") ដែល​ធ្វើការ​ដើម្បី​លើ​កម្ពស់ និង​ការពារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស ជាពិសេស សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​សិទ្ធិ​នយោបាយ នៅ​ទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ("​កម្ពុជា​")​។