ការវិភាគ​​ផ្នែក​ច្បាប់​​ជុំវិញ​បទ​ចោទ​​ប្រកាន់​ ​និងការ​កាត់ទោស​លើ​ស​កម្មជន​ដីធ្លី​ អ្នកស្រី​ យ៉ោម បុប្ផា​ (ករណី​ក្រហ្មទណ្ឌ​លេខ​១៥៦០)

  • 02/06/2013
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
កាលពី​ថ្ងៃទី២៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២​ ​អ្នកស្រី ​យ៉ោម បុប្ផា​ ("ចុងចោទ") ​ដែល​ជា​សកម្មជន​ដីធ្លី​មក​ពី​សហគមន៍​បឹងកក់​នៃទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ពិរុទ្ធភាព​ពីបទ ​"ហឹង្សា​ដោយ​ចេតនា​មាន​ស្ថានទម្ងន់​ទោស​"​ ​តាមមាត្រា ​២១៨ ​នៃ​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ឆ្នាំ​២០០៩ ​("ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ") ​ហើយ​ត្រូវបាន​កាត់ទោស​ឲ្យជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​៣ឆ្នាំ។