ការវិភាគ​លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ទាំងបី​ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​តុលាការ

  • 17/06/2014
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
ការវិភាគ​ផ្លូវច្បាប់​នេះ មានបំណង​ត្រួតពិនិត្យ​ទៅលើ​កម្រិត​អំណាច​របស់​អង្គនីតិប្បញ្ញត្តិ និង អង្គនីតិប្រតិបត្តិ នៅក្នុង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​សំខាន់ៗ​ចំនួន ៣ ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​អំណាចតុលាការ គឺ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​នៃ​ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា និង សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការរៀបចំ​អង្គការ​តុលាការ ។