សា​រណា​សង្ខេប​ទាក់ទង​នឹង​លោក វន់ ពៅ និង ប្រាំពីរ​អ្នកផ្សេង​ទៀត ក្នុង​សំណុំរឿង​ព្រហ្ម​ទ​ណ្ទ​លេខ ៩៣៦ ​ដាក់ជូន​សាលាឧទ្ធរណ៍ ថ្ងៃទី​០៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦

  • 08/02/2016
  • ការផ្សាយ > វិភាគផ្នែកច្បាប់
ម​.​ស​.​ម​.​ក បាន​វិភាគ​ទៅលើ​ច្បាប់​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​សំណុំរឿង​របស់លោក វន់ ពៅ និង​ជនជាប់ចោទ​ប្រាំពី​នាក់​ផ្សេងទៀត​។ ម​.​ស​.​ម​.​ក សូម​គោរព​ផ្តល់ជូន​សារ​ណា​នេះ​ដល់​សាលាឧទ្ធរណ៍​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នាឱកាស​បើកសវនាការ​លើ​សំណុំ​រឿងនេះ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦​។