មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​តុមូល​ស្តីពី​ដីធ្លី​និង​សិទ្ធិរបស់​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច នៅសណ្ឋាគារ ហ៊រ ប៊ុន្នី ទី​រួម​ខេត្ត​ក្រចេះ

  • 25/01/2013
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
នៅថ្ងៃទី​២៩ ខែមករា ឆ្នំា២០១៣ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា​ (ម.ស.ម.ក) នឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សា តុមូល​ស្តី​អំពី​ "ដីធ្លី និងសិទ្ធិ​របស់​ជនជាតិដើម​ភាគតិច" ដែលចូលរួមដោយតំណាងក្រុមជនជាតិដើម​ភាគតិច ដែល​រង​ផល​​​ប៉ះពាល់​ក្នុងជម្លោះ​ដីធ្លី តំណាង​មកពី​ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតំណាង​អង្គការ មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​នានា និង​តំណាង​រាស្រ្ត​មក​ពីគណបក្សនានា ដែល​មានចំនួន​សរុបប្រមាណ​ ៣០ នាក់។