រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មាន​បំណង​បិទហាង​អ៊ីនធើណែត​នៅ​ភ្នំពេញ ជា​លទ្ធផល​បង្ក​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​មក​លើ​សេរីភាព​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធើណែត

  • 14/12/2012
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ (ម.ស.ម.ក) ​សូមបង្ហាញ​នូវការ​ព្រួយ​បារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​សកម្មភាព​ថ្មីមួយ​ របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​​(រដ្ឋាភិបាល) ដើម្បី​រិតត្បិត​មកលើ​សេរីភាព​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធើណែត​នៅ​កម្ពុជា​។ ​សកម្មភាព​មួយ​នេះត្រូវបាន​រាយការណ៍​នៅក្នុង​សារព័ត៌មាន​ ​ឌឹ ខែមបូឌា ដេលី ​កាលពីថ្ងៃទី​១​៣​ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១២​ ចំណងជើង ​"​សេចក្តី​បង្គាប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ប្រហែលជា​នាំឲ្យ​មានការបិទ​ហាងអ៊ីនធើណែត​ជាច្រើន​នៅក្នុងក្រុង"។