ម.ស.ម.ក បង្ហាញ​ពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ​ និង​ជួប​ជុំ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​នគរបាល​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង់

  • 22/01/2013
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា (ម.ស.ម.ក) ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ជា​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​ក្មេង​ជំទង់​ប្រុស​ ១០នាក់ និង​ក្មេង​ជំទង់ស្រី ៨នាក់​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ពួក​គេ​ជួបជុំ​គ្នា​ក្នុង​ទីសាធារណៈ ហើយ​បាន​ពាក់​អាវ​យឺត​ដូច​គ្នាៗ​ ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ក្រុម​ប្រជាប្រិយរបស់គេ (សារព័ត៌មាន ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៣ ទំព័រទី៣)។