មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា ​គូស​បញ្ជាក់​អំពី​ក្តីព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​របស់​កម្មករ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា

  • 06/01/2013
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ​(ម.ស.ម.ក)​ នៅតែ​បន្ត​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ក្នុង​រោង​ចក្រកាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ពុំទាន់​មាន​សុវត្ថិភាព​ និង​ផាសុខភាព​សម្រាប់​កម្មករ​នៅ​ឡើយ​ ហើយ​នេះ​ក៏ជា​ការ​រំលោភ​បំពាន​ទៅ​លើ​សិទ្ធិ​ការងា​រ​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​កម្មករ​។​