ការវាយ​ប្រហារ​ដោយ​អាស៊ីដថ្មីៗ​នេះ​ បង្ហាញ​ពីភាព​អសកម្មនៃ​ការ​អនុវត្តន៍ច្បាប់​ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​អាស៊ីដខ្លាំង​

  • 25/12/2012
  • ការផ្សាយ > វិចារណកថា
យោងតាម​អត្ថបទកាល​ពីថ្ងៃទី២៤​ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១២​ នៅលើសារព័ត៌មាន​ ឌឹ ភ្នំពេញ ប៉ុស៌ិ្ត ​(ចំណងជើង "ការ​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ការ​វាយប្រហារដោយ​អាស៊ីដ​អាច​ជាការ​សាកល្បង​ច្បាប់​")​ ស្ត្រីម្នាក់​ត្រូវបាន​ស្លាប់បន្ទាប់​​ពី​ក្លាយ​ជា​ជនរង​គ្រោះ​នៃ​ការវាយ​ប្រហារ​ដោយទឹក​អាស៊ីដ​យ៉ាងឃោរឃៅ​មួយក្នុងខេត្ត​ព្រះសីហនុ។​​