វីដេអូ

លទ្ធ​កម្ម​នៃ​កម្​មសិទ្ធិ
Feb 23, 2016
ភ្នំពេញ
ដំណើរ​ការ​ទទួល​បាន​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា
Feb 23, 2016
ភ្នំពេញ
ការ​ផ្តល់​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​សមូហ​ភាព​យឺត​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ពិបាក​ត​តាំង​ជា​�
គម្រោងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ដីធ្លី
Feb 10, 2016
ភ្នំពេញ
ប្រមុខ​​ការ​ទូត​ស.រ.អា.​មក​​កម្ពុជា​​ពិភាក្សា​កិច្ច​ការ​ទ្វេ​ភាគី​​និង​​បញ្ហា​តំបន់
Jan 24, 2016
ភ្នំពេញ
CCHR ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន និង​សកម្ម​ជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ស្វែង​រក​ជំនួយ​ក្នុង​ពេល​ប្�
គម្រោងការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
Jan 03, 2016
ភ្នំពេញ
អង្គការ​ក្នុង​ស្រុក​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​លុប​បំបាត់​ការ​រើស​អើង​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភ�
Dec 16, 2015
ភ្នំពេញ
ពិពណ៌រូបថតស្តីពីនិទណ្ឌភាព
គម្រោងការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
Nov 01, 2015
អាគារ​ឌឺ​មែន​សិន អេហ្វ ស៊ី ស៊ី
មិន​ភ្លេច
គម្រោងការ​ពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន
Nov 01, 2015
ភ្នំពេញ